Bokcirklar för föräldrar

Bokcirklar-för-föräldrarVåra bokcirklar för föräldrar är öppna för alla och inträffar 5 gånger á 2 timmar.

Här läser vi böcker som kretsar kring uppfostring och relationen mellan vuxen och barn. Under tillfällena reflekterar vi kring de olika begreppen som tas upp i materialet så som kompetenta barn, samarbete, ansvar och gränser och lära oss mer om det vuxna ledarskapet.

Är det något du är oklar över? Då är bokcirkeln en bra plats att lägga alla korten på bordet och få svar på dina frågor.

Under träffarna diskuterar vi även de viktiga skillnaderna mellan ledarskap baserat på regler och bestraffning och och ledarskap baserat på tydlig kommunikation och personlig auktoritet. Då det kan göra stor skillnad i hur du relaterar till ditt barn och hur ditt barn mår.

I slutändan läggs tyngdpunkten på att vi i gruppen ska bli medvetna om de ömsesidiga läroprocesser som vi kan nyttja mellan förälder och barn.

Genom att vuxna och barn lär sig mer om varandra kan vi på så vis fungera bättre tillsammans, istället för att vi som vuxna desperat försöker få våra barn att göra som vi vill.

Samtidigt som vi ska lämna gruppen med en bättre förståelse för de grundläggande behov som finns hos våra barn.

Möjliga böcker för bokcirklar för föräldrar:

• ”Ditt kompetenta barn”
• ”Här är jag, vem är du?”
• ”Bonusföräldrar”
• ”Men fatta då! Tonåringar i familjen”

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att ta kontakt. Våra bokcirklar kan bokas via hemsidan eller över telefon, och finns tillgängliga över hela landet.