Coachning för föräldrar och familj

Ska det bli  en familj så måste alla vara med

Att bli förälder  och utvecklas till en familj som består av individer med jobb, intressen,Går inte att separera från varandra, Det är ett liv som måste få finnas och där vi växa tillsammans.

Bli den förälder du vill och ditt barn behöver.

Alla hade vi förväntningar och drömmar när vi blev en familj. För mig var det en önskan om att få finnas tillsammans med familjen och att få se barnen utvecklas. För dig kanske det var en chans till förändring eller friheten att få styra ditt eget liv.

.

Men som vi alla upplever kan det ibland vara svårt att balansera sitt företagande/arbete med sitt familjeliv. Båda har sina behov och vad man ska prioritera och att sammanfoga dem kan bli svårt.

Inom föräldrar och familj kan du få stöd genom coachning,  speciellt framtagna för föräldrar. Allt för att hjälpa dig att utveckla ditt föräldraledarskap och bättre balansera det med din familj.

I coachningen arbetar vi med en blandning av material från ledarskapscoachning och familjeterapi. Vi tror på att hela livet måste fungera och vara balans för att du ska vara till freds och i svåra stunder hoppfull. Därför tar vi ett helhetsperspektiv på ditt liv och lägger fokus där det behövs, oavsett om det är arbete, barn eller nära relationer.

Läs gärna mer om våra specifika föreläsningar, coachningsmetoder och workshops, och kontakta oss gärna för bokning över hela Sverige.